Công trình chiếu sáng Sungroup Hạ Long – Quảng Ninh

Chúng tôi hân hạnh góp phần làm nên vẻ đẹp của Sungroup Hạ Long – Quảng Ninh.